Giảm diện tích cà phê để sản xuất bền vững

Giảm diện tích cà phê để sản xuất bền vững

Đứng thứ 2 về sản lượng cung cấp cho thị trường thế giới nhưng cà phê Việt Nam lại đang đối mặt với nhiều vấn đề, mà đặc biệt là chất lượng và tính bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ đặt hàng Online

Ms. Ngân - 0943 717 479

Ms. Hương - 0945 745 536